Elin Lundberg Webbutik

Nätverksmöte

1500 SEK / I lager.

Jag håller nätverksmöten, både strukturerade och processinriktade. Om du ska anordna ett svårt möte mellan personer som är i konflikt eller har olika behov, kan jag avlasta dig genom att hålla i mötet på ett sätt som passar sammanhanget och optimerar möjligheten till konstruktiv dialog.

Pris: 2000 kr per timme plus moms. Minsta debitering två timmar. Förberedelsetid tillkommer.